Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.02.2014 – Έκτακτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελευθερούπολη 13-02 -2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 5223
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:30 για συζήτηση του κατωτέρω θέματος:

  1. Σχετικά με προγραμματισμένες κινητοποιήσεις των αγροτών του Νομού μας.

Η συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα διότι η κινητοποίηση των αγροτών εκτάκτως ορίσθηκε για τη Δευτέρα και αιτούνται τη λήψη απόφασης μέσω του συλλόγου τους.

Ο έκτακτος χαρακτήρας της συνεδρίασης δικαιολογείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο