Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11.02.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Ελευθερούπολη 07-02-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                               Αριθμ.Πρωτ. 4321
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο,
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.

 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών- Ναυαγοσώστες

 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών – Υδρονομείς άρδευσης.

 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων Νέας Περάμου.

 6. Έγκριση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου έναντι αντιτίμου για τους παιδικούς σταθμούς.

 7. Έγκριση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά το αίτημα για την ανανέωση των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου που συνάφθηκαν στο πλαίσιο των συχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς [32 συμβάσεις].

 8. Έγκριση της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» που αφορά το αίτημα για την ανανέωση των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου που συνάφθηκαν στο πλαίσιο των συχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τους παιδικούς σταθμούς [4 άτομα].

 9. Έγκριση της αριθμ. 3/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου που αφορά «Ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2014».

 10. Έγκριση της αριθμ. 4/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2013-2014 στο Δήμο Παγγαίου».

 11. Αποζημίωση θιγομένων μετά την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.

 12. 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικ.έτους 2014 του Δήμου Παγγαίου.

 13. Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2013.

 14. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2013.

 15. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων βάσει του άρθρου 158 παρ.3 του N.3463/2006.

 16. Εξέτασης ένστασης κατά της Β΄ ανάρτησης του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης σχεδίου Τοπικής Κοινότητας Αμισιανών.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

 2. Έγκριση γινομένων δαπανών για εκτός έδρας μεταβάσεις του Δημάρχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο