Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07.11.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ελευθερούπολη,  03 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.  Πρωτ. : 39500
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                        

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο
          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

1.    Περί έγκρισης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παγγαίου, ΕΕΑΑ ΑΕ και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση  δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

2.    Περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παγγαίου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου».

3.    Αλλαγή ονομασίας Αμφιθεάτρου Δημοκρατίας σε αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχρηστίδης.

4.    Καθιέρωση ημέρας αιμοδοσίας στο Δήμο Παγγαίου.

5.    Αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της απόφασης της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την Διαχείριση των βοσκοτόπων.

6.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 85/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου  «ΚΕΔΗΠ» που αφορά την «Αποζημίωση Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ  ».

7.    Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 405/20.10.2014 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Παγγαίου σχετικά με την αποζημίωση των μελών για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο«Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου».

8.    Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατεχομένου τμήματος  αγροκτήματος υπ΄αριθμ.1278 από την Διεύθυνση αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, εκτάσεως 1334,55 τ.μ. στην Νέα Ηρακλείτσα του Δήμου Παγγαίου στον κ. Πελέχρα Γεώργιο».

9.    Γνωμοδότηση για την αντικατάσταση του ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου με ίσης αξίας γης ».

10.Αποκατάσταση  αγροτεμαχίου στην Νέα Πέραμο ιδιοκτησίας Τσίγκα Γεωργίου καθώς και του αγροτικού δρόμου  που είναι έμπροσθεν της οικίας του.

11.Περί έγκρισης της  πρότασης δωρεάς υπό τρόπο  της οικίας του Αθανασίου Βλάχου (1878-1946 Μακεδονομάχος) στην Μουσθένη – Δ.Ε. Πιερέων από τους κληρονόμους του.

12.Έγκριση της υπ’ αριθμό 50/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ που αφορά την 1η έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου « ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ».

13.Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ»,Υποέργο 3 της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ. 375219».

14.Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ –ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ (κωδ. ΟΠΣ:374329) (Αρ. Μελέτης 1024/2011)».

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (ΑΡ. ΜΕΛ. 134/2011)».

16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Δ. ΓΑΛΗΨΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 154/2009)».  

17.Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ Δ.Δ. ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 27/2010)».

18.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 116/2009)».

19.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 4/2010)».

20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(ΑΡ. ΜΕΛ. 1045/2011)».

21.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 1028/2012)».

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 1001/2011)».

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. 1002/2011)».

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΞΟΧΗΣ)(ΑΡ. ΜΕΛ. 1029/2012)».

25.Έγκριση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 1055/2014)».

26.Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης «Ανάπλαση του οικισμού Μυρτοφύτου του Δήμου Παγγαίου » στο μέτρο 322 του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

27. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 150/2014 απόφαση ΔΣ του Δήμου Παγγαίου με θέμα :Έγκριση κατασκευών στον Κ.Χ. έμπροσθεν Δημαρχείου και πλατείας «Δημαρχείου – Πλατάνου» της Ελευθερούπολης προκειμένου να αδειοδοτηθούν από την ΕΠΑΕ Καβάλας κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 τουΝ.4067/2012 και της Υ.Α. Αριθ. 52716/2001 ΥΠΕΧΩΔΕ.

28.Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78, παρ.1 του ν. 3852/2010).

29.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το Διάστημα από 07/11/2014 έως 28/02/2017.

30.Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Παγγαίου.

31.Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Παγγαίου.

32.Διαγραφή επιπλέον χρεωσθέντος ποσού μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπ. Κοιν./τα Μεσορόπης(Πνευματικό Κέντρο, Σαββίδης Γεώργιος του Σάββα).

33.Εξέταση αιτήσεων δημοτών για διαγραφή χρώσεων νεκροταφείων.

34.Εξέταση της αιτήσεως του Βίτσιου Στέργιου του Γεωργίου που αφορά την διαγραφή τέλους Νεκροταφείων Ορφανού 2014.

35.Εξέταση της υπ΄αριθμ. 37059/08-10-2014 αιτήσεως του Ράμου Γεωργίου του Φωτίου που αφορά την διαγραφή τέλους Νεκροταφείων Ορφανού 2014 και Καθυστερηματικός Κατάλογος 2014.

36.Εξέταση της υπ΄αριθμ. 21171/04-06-2014 αιτήσεως του Σιτούμη Ηλία του Βασιλείου που αφορά την  διαγραφή  του τέλους 0,5% για την χρήση 2012.

37.Εξέταση της υπ’ αριθμ. 37502/14-10-2014 αιτήσεως του Ιατρόπουλου Πρόδρομου του Ιωάννη που αφορά την «Δυνατότητα εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την επιβολή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού μέσω της ΔΕΗ».

38.Εξέταση της υπ’ αριθμ. 38611/24-10-2014 αιτήσεως της Μποζούδη Βασιλικής του Ιωάννη που αφορά την έγκριση τροποποίησης του μισθωτηρίου ώστε να διακοπή η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος τουλάχιστον για διάστημα τριών ετών ή την έγκριση μείωσης του μισθώματος ετησίως σε χαμηλότερο επίπεδο από του ποσοστού του 10%.

39.Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2014.

40.Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ), Δήμου Παγγαίου έτους 2015.

41.Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολή του Δήμου Παγγαίου στη Ρίγα της Λετονίας από  21/10/2014 έως 23/10/2014 στα πλαίσια του Προγράμματος « RegionalCooperationforCraftsDevelopment».

42.Έγκριση γενομένων δαπανών Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης  Οκτωβρίου 2014

43.22η γενική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού  έτους 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο