Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Ανατ. Μακεδονίας και Θράκ

logo100

logo100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη, 01 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.:  32711

ΠΡΟΣ:   1.-  Το Δήμαρχο
                2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης στις 07.09.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π. Δ/τος 75/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4279/2014, εκλογή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ.  Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Γρηγοριάδης Παρασκευάς


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο