Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 06.03.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  02 /03/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 5257

ΠΡΟΣ:

1.    -Το Δήμαρχο Παγγαίου

2.    -Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

3.    -Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε ΤακτικήΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 06η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Έγκριση της αριθ. 1021/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και συναφών εργασιών της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου».

2.    Έγκριση της αριθ. 1022/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων, πλύσιμο κάδων και συναφών εργασιών της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου».

3.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Ορφανίου» (αρ. μελ.: 1081/2012).

4.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Ελευθερών» (αρ. μελ.: 1070/2013).

5.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Κατασκευή Κερκίδων Γηπέδου Ελαιοχωρίου (Β Φάση)».

6.    Εξέταση της αριθ. 4103/16-02-2015 αιτήσεως του κ. Χωρινού Νικόλαου του Σταύρου σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

7.    Περί έγκρισης διαγραφής θέσης Επαγγελματία πωλητή από την Λαϊκή Αγορά Ελευθερούπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο