Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04.02.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  30/01/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 2361

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου

2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

3.-  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 04η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.       Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου

2.    Έγκριση μετακινήσεων  Δημάρχου

3.    Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2014

4.    Έγκριση έκθεσης επιτροπών άρθ. 4 ν. 318/1969 που αφορά τον έλεγχο των ζώων που κάνουν χρήση των δημοτικών βοσκοτόπων

5.    Έγκριση της αριθ. 02/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου με τίτλο «Αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής των ΚΑΠΗ του Δήμου Παγγαίου

6.    Έγκριση της αριθ. 07/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 99/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ»

7.    Ανάκληση της αριθ. 483/2014  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου και διαγραφή ποσού 238,43€, από το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Σιτούμη Ηλία του Βασιλείου για την χρήση του έτους 2012

8.    Διόρθωση της αριθ. 515/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου ως προς το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος

9.    Διαγραφή ποσού 60,00 € της  κας Τσουρουπίδου Ειρήνης του Κωνσταντίνου λόγω λανθασμένης βεβαίωσης ως προς τη φορολογητέα ύλη

10.Διαγραφή ποσού 340,36€ του κ. Τσουρουπίδη Πεφτίτση του Ιωάννη  λόγω λανθασμένης βεβαίωσης ως προς τη φορολογητέα ύλη

11.Διαγραφή ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος Ε.Ε.Τ.Α. από τα μισθώματα

12.Διαγραφή ποσού από τα μισθώματα βάσει αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

13.Εξέταση της αριθ. 34110/19-08-2013 αιτήσεως του κ. Στεφανίδη Γεώργιου του Παναγιώτη

14.Εξέταση αιτήσεων δημοτών για την διαγραφή χρεώσεων του τέλους νεκροταφείων

15.Εξέταση της αριθ. 884/14-01-2015 αιτήσεως της εταιρείας Νίκος Λαζαρίδης Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε. με θέμα την αναπροσαρμογή του συντελεστή τέλους καθαριότητας – φωτισμού

16.Εξέταση της αριθ. 43866/12-12-2014 αιτήσεως του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας

17.Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»

18.Αποδοχή χρηματοδότησης-ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΩΛΗΑΣ –ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ» στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου έτους 2015 – Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων

19.Αποδοχή χρηματοδότησης-ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ στις τ.κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου έτους 2015 – Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων

20.Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-αμπελώνα  έκτασης 5.000,00 τ.μ. από το αριθ. 2.102 ρέμα κοινό αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών

21.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατεχομένου τμήματος  αγροκτήματος υπ΄αριθμ.1278 από την Διεύθυνση αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, εκτάσεως 1334,55 τ.μ. στην Νέα Ηρακλείτσα του Δήμου Παγγαίου στον κ. Πελέχρα Γεώργιο

22.Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κοινοχρήστων τμημάτων των αγροτεμαχίων υπ’ αριθμ. 699στ-699ε-704ε εκτάσεων αντίστοιχα 600,19 τ.μ. , 1751,24 τ.μ. και 400,00 τ.μ. στο Αγρόκτημα Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τυρακίδη Παράσχο

23.Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου διαθέσιμου οικοπέδου υπ’ αριθμ. 158 Ο.Τ. 26 εκτάσεως 580,00 τ.μ. στον Συνοικισμό Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου στον κ. Δημήτριο Ζαφειρίου

24.Γνωμοδότηση για την άδεια ανασκαφής  για την εύρεση κρυμμένου θησαυρού στο όρος Παγγαίο στην περιοχή Παλαιοχωρίου

25.Μετονομασία οδού στην Ελευθερούπολη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο