Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 03.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελευθερούπολη,  03/07/2015
Αριθ.  Πρωτ. : 20269

 

ΠΡΟΣ:

1.    Το Δήμαρχο Παγγαίου
2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.    Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 03η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου και ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια εδεσμάτων για την φιλοξενία των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων και μελών Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογικών τμημάτων του Δήμου της ψηφοφορίας για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.

Το ανωτέρω  θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι ότι η προκήρυξη του δημοψηφίσματος συνιστά ένα έκτακτο και πρόσκαιρο γεγονός το οποίο κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων δύναται να προκαλέσει μία επιπλέον δαπάνη (προμήθεια εδεσμάτων) η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί εξ αρχής στον προϋπολογισμό (σχετική και η πράξη 28/2010 του 7ΟΥ τμήματος ότι ανάλογη δαπάνη είναι λειτουργική και νόμιμη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο