ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-08-2022 ΩΡΑ 20:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 43107/22.07.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3891/Β’/23.07.2022), όπως παρατάθηκε με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 44590/29.07.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4088/Β’/30.07.2022), καλείστε να προσέλθετε στις 10-08-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση τμήματος του αριθμ. 321 αγροτεμαχίου, εμβαδού 10.000 τ.μ. εκ του συνολικού εμβαδού 33.585τ.μ. με ΚΑΕΚ 210151124012/0/0, της Κοινότητας Δωματίων της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου για εγκατάσταση εργοταξίου για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 3ο

Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση του β΄ ορόφου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεσορόπης στον Πολιτιστικό Σύλλογο “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ για δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και χώρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

prosklisi_20_2022.pdf

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο