ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/01/2022 ΣΤΙΣ 18:30

                                                                                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καθώς και τις όμοιες της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:746/07.01.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 32/Β΄/08.01.2022) όπως ισχύει, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 19-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

         

ΘΕΜΑ 1ο

1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά αυθαίρετη κατάληψη τμημάτων του υπ’ αριθ. 1806 οικοπέδου που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση στον οικισμό Παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης- εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή αξιολόγησης–χορήγησης-ανανέωσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 5ο

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και ορισμός αντικαταστάτη του παραιτηθέντος

ΘΕΜΑ 6ο

Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και ορισμός αντικαταστατών των παραιτηθέντων

ΘΕΜΑ 7ο

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και ορισμός αντικαταστάτη του παραιτηθέντος

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης διοργάνωσης αγώνων στίβου για τις κατηγορίες Κ14 και Κ12 με την επωνυμία “Ευαγγελίδεια-Σπανίδεια 2022”-Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Γηπέδου Οφρυνίου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας “ΕΠΣ Καβάλας” για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                                                                                                    ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 prosklisi_2_2022.pdf

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο