Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11.04.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Ελευθερούπολη, 07-04-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                        Αριθ. Πρωτ. :13363
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.- Το Δήμαρχο
          2.- Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
          3.- Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 11η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ».

 2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (ΕΣΠΑ)»(Αριθ. Μελέτης 1070/2011).

 3. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΗΠΙΩΝ».

 4. Έγκριση παράτασης περαίωσης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

 5. Έγκριση παράτασης περαίωσης εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (Αριθ. Μελέτης …..).

 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθ. Μελέτης 1051/2011).

 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθ. Μελέτης 8042/2010).

 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» (Αριθ. Μελέτης 1060/2012).

 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ».

 10. Έγκριση κατασκευών στον Κ/Χ της Κεντρικής πλατείας Ελευθερούπολης προκειμένου να αδειοδοτηθούν από την ΕΠΑΕ Καβάλας κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012 και της Υ.Α. Αριθ. 52716/2001/ΥΠΕΧΩΔΕ.

 11. Έγκριση κατασκευών στον Κ.Χ. έμπροσθεν Δημαρχείου και πλατείας “Δημαρχείου-Πλατάνου” της Ελευθερούπολης προκειμένου να αδειοδοτηθούν από την ΕΠΑΕ Καβάλας κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 του Ν.4067/2012 και της Υ.Α. Αριθ. 52716/2001/ΥΠΕΧΩΔΕ

 12. Γνωμοδότηση για την εξαγορά κατεχόμενου κοινόχρηστου αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Οφρυνίου από τον κ. Χρυσαφούδη Ευάγγελο.

 13. Γνωμοδότηση για την εξαγορά κατεχόμενου κοινόχρηστου αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Οφρυνίου από τον κ. Χρυσαφούδη Ιωάννη.

 14. Ονοματοθεσία οδών στην περιοχή «Αποβάθρας» της Τοπ. Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας.

 15. Σχετικά με αίτηση του κ. Κωτούλα Ηλία για παραχώρηση δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στην Τοπ. Κοινότητα Ποδοχωρίου.

 16. Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό οδού στο Αγρόκτημα Ακροβουνίου.

 17. Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου με θέμα «Συνέχιση απασχόλησης των ΑΜΕΑ Τσακίρη Κ. και Νικηφορίδη Η. μετά τη λήξη της σύμβασής τους».

 18. Σχετικά με αίτηση αποζημίωσης για την εξόντωση – κατασπάραξη πτηνών, από σκυλιά, στο εκτροφείο του κ. Ψυχογιού Παναγιώτη στη Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου.

 19. Αίτηση του Τριανταφυλλίδη Κων/νου & Σια Ο.Ε. για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 20. Παραχώρηση πλεονασματικών βοσκοτόπων Τοπικών Κοινοτήτων σε κτηνοτρόφους.

 21. Έγκριση γενομένων δαπανών εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

 22. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 728 αγροτεμαχίου έκτασης 7.816 τ.μ. του Αγροκτήματος Μεσιάς.

 23. Εκμίσθωση του αριθ. 728 αγροτεμαχίου έκτασης 7.816 τ.μ. του Αγροκτήματος Μεσιάς, για πολυετή καλλιέργεια.

 24. Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αμπελώνα έκτασης 5.000 τ.μ. από το αριθ. 2102 ρέμα κοινό αγροκτήματος Τοπ. Κοιν. Ελευθερών.

 25. Ακύρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης του αριθ. 65 αγροτεμαχίου, έκτασης 3.750 τ.μ. αγροκτήματος Τοπ. Κοιν. Ποδοχωρίου.

 26. Αίτηση του Ιερού Ναού «Προφήτη Ηλία Αυλής».

 27. Διαγραφή τελών χρήσης αιγιαλού έτους 2013.

 28. Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ (Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου) με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2013».

 29. Έγκριση της αριθ. 29/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ (Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου) με θέμα «3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».

 30. Εξέταση αίτησης του κ. Πριμικυρλίδη Λεωνίδα του Ιωάννη για διαμόρφωση πεζοδρομίου σε κλίμακα στην περιοχή «ΚΟΡΕΛΚΟ» Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου.

 31. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

 32. Έγκριση γενομένων δαπανών για τη συμμετοχής στην 5η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «Regional Cooperation for Crafts Development».

 33. Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου της «ΠΑΓΓΑΙΟ Α.Ε.» που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

 34. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένο Αρχείο:

1. Πρόσκληση (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο