Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga
Back Βρίσκεστε εδώ: Δήμος Παγγαίου - Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 15.07.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 15.07.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις15.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 13:00. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τ. Β΄), η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex,για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ
Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση (του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών στις Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου, περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης της με αριθμό 1549/2021 μελέτης του Δήμου Παγγαίου, ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου βάση των άρθρων 32Α (παρ. 2) και 221 του Ν. 4412/2016 περί διενέργειας ανάθεσης

                                                                                               O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                        ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
        

                                                                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

prosklisi_24_2021.pdf