Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 09.10.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ελευθερούπολη  03-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.  43204
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Τρίτη 09 Οκτωβρίου  2012 και ώρα 19:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2011 της διοίκησης του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006.
 2. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παγγαίου.
 3. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
 4. Αποδοχή ποσού 10.679,61 € για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και διάθεση μέρους αυτού στο ΝΠΔΔ – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου.
 5. Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου στη Ρωσία.
 6. Έγκριση εκτάκτων μεταβάσεων του Δημάρχου στην Αθήνα, για υποθέσεις του Δήμου.
 7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (διαμέρισμα) στη Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης
 8. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) στη θέση «Πνευματικό Κέντρο» στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης.
 9. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης.
 10. Λύση της μισθωτικής σχέσης του Δήμου Παγγαίου με τον κ. Χρυσοχοΐδη Κωνσταντίνο και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του υπέρ Δήμου
 11. Αίτημα προς το Δασαρχείο Καβάλας για παραχώρηση στον Δήμο Παγγαίου του χώρου στη θέση «Καλλιθέα» του όρους Παγγαίου (Λυόμενα).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής ποσοτικής και  ποιοτικής παραλαβής: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” -κατηγορία 8, ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1047/2011 , ΑΠΟΦ. Ο.Ε.: 13/2012 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: “Γ. & Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΙΟΣ Ο.Ε”, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΕΣΠΑ
 13. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1047/2012, Π/Υ: 118.990,20  (με ΦΠΑ) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΕΣΠΑ
 14. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ   4Χ2 (PICK UP) , 2-ΘΥΡΟ”, Π/Υ: 10.947,00 (με ΦΠΑ), ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1059/2012, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.
 15. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013», ποσού 240.000,00€
 16. Έγκριση εκτέλεσης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ» ποσού 20.000,00€.
 17. Έγκριση 4ου και Εκκαθαριστικού ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)», (Αρ. Μελ. 4024/2009).
 18. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ- 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Αρ. Μελ. 1015/2009).
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ». (Αρ. Μελ. 1001/2009).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΗ ΔΔ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”
 21. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ”.
 22. Μερική ανάκληση παραχώρησης έκτασης του Αγροκτήματος Λουτρών Ελευθερών.
 23. Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού “Παραλίας Οφρυνίου” εντός του υπ’ αριθ. 1896 αγροτεμαχίου
 24. Περί έγκρισης της μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ” (Αρ. μελ. 1055/2012 – Προϋπολογισμός 38.129,64 €).
 25. Έγκριση μελέτης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του. (Αρ. Μελ. 1066/2012)
 26. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ»
 27. Λήψη αδρανών υλικών από το ρέμα στη θέση «Κεραμιδαριά» για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αγίου Χριστοφόρου.
 28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Γεφυριών Δ.Ε. Ελευθερούπολης”
 29. Εξέταση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου: “Ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δημοτική κοινότητα Ν. Περάμου του Δ. Παγγαίου” κατά 3 μήνες.
 30. Εξέταση αιτήσεων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο