Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19.08.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                       

                                Ελευθερούπολη, 13/08/2014
  Αριθμ. Πρωτ.  31269

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 19 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί εκτελέσεως του έργου «Επισκευές αντλιοστασίων Ορφανίου και Νικήσιανης», πρ/σμού 3.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 3ο Περί εκτελέσεως του έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Ακροποτάμου», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 4ο Περί εκτελέσεως του έργου «Επισκευή αντλιοστασίου Φράγματος Φωλιάς», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 5ο Περί εκτελέσεως του έργου «Επισκευές για άρση κινδύνου στο ορειβατικό μονοπάτι Μεσορόπης», πρ/σμού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 6ο Περί εκτελέσεως του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στην Δ.Ε Ορφανού», πρ/σμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 7ο Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παγγαίου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/10)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο