Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παγγαίου 10.12.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ελευθερούπολη,  05/12/2012                                             Αριθμ. Πρωτ.   50592

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο
Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 10η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας
διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΄΄ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΗΣΤΗΡΙΟ΄΄ ιδιοκτησίας της ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΕΡΑΤΣΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ΄΄ ιδιοκτησίας του ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 3ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΄΄ΚΑΦΕ – ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ΄΄ της ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΦΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταφορά περιπτέρων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης

 

Θέμα 5ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 6ο

 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Κανονισμού Διαφήμισης του Δήμου Παγγαίου

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο