Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ελευθερούπολη, 15/06/2012                                                        Αριθμ. Πρωτ. 28511

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 20 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2012 του Δ. Παγγαίου

 

Θέμα 2ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 990.000,00€ από πιστώσεις ΕΣΠΑ

 

Θέμα 3ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Οδική σύνδεση Δημοτικών διαμερισμάτων Μουσθένης – Σιδηροχωρίου Δημοτικής Ενότητας Πιερέων » προϋπολογισμού 1.030.000,00€ από πιστώσεις  ΕΣΠΑ

 

Θέμα 4ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 423/2012 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο