Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 02.08.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ελευθερούπολη  27-07-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.  35129
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,
2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 02 Αυγούστου  2012 και ώρα 14:00 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 1. Έγκριση Έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ Εξαμήνου οικ. έτους 2012, του Δήμου Παγγαίου.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκεαπό την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.
 3. Επικαιροποίηση του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Παγγαίου, βάσει της αριθμ. 43/29-06-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Διαγραφές χρεών
 5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων σε δημότες.
 6. Έγκριση της αριθμ. 49/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ που αφορά «Καθορισμό οικονομικής επιβάρυνσης για τις μετρήσεις σακχάρου στα μέλη του ΚΑΠΗ».
 7. Έγκριση της αριθμ. 56/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ που αφορά «Έγκριση απολογισμών Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2010».
 8. Έγκριση της αριθμ. 57/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ που αφορά «Έγκριση απολογισμών Νομικών Προσώπων για το Α’ Τετράμηνο 2011».
 9. Έγκριση της αριθμ. 58/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ που αφορά «Έγκριση του απολογισμού του ΝΠΔΔ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» οικον. έτους 2011».
 10. Έγκριση της αριθμ. 63/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ που αφορά «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2012».
 11. Έγκριση της αριθμ. 65/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ που αφορά «Αίτημα προς το Δήμο Παγγαίου για παραχώρηση οχήματος στην κοινωνική υπηρεσία για τις ανάγκες της».
 12. Έγκριση δαπανών μετάβασης του Δημάρχου στη Χίο για τη συμμετοχή του στην 24η γενική συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
 13. Έγκριση  δαπανών μετάβασης του Δημάρχου στην Κω για τη συμμετοχή του στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Εφέδρου Λ/γου Τσαμκιράνη Δημητρίου.
 14. Έγκριση δαπανών μετάβασης του Ειδικού συνεργάτη κ. Βαρύτη Κωνσταντίνου στην Ολλανδία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Region Crafts.
 15. Έγκριση δαπανών μετάβασης της αποστολής του Δήμου στην Τουρκία για τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ «ART AND SEA festival»
 16. Διακοπή της διαδικασίας εκμίσθωσης του αριθμ. 829 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου και ανάκληση της 100/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου για τη συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης Κατασχεμένων προϊόντων.
 18. Έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
 19. Διατύπωση άποψης για την μετεγκατάσταση λειτουργούντος θυννείου στη θέση «Μπαταριά» μετά από αίτηση του Ζωγράφου Πέτρου, κατοίκου Ν. Περάμου.
 20. Προέγκριση χορήγησης άδειας ερευνητικών τομών για δημοτικό λατομείο σχιστολίθου στη θέση «Αλώνια» του αγροκτήματος Ακροβουνίου του Δήμου Παγγαίου, στον κ. Κουτσουρέλια Γρηγόριο του Χαραλάμπου.
 21. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στον συνοικισμό Ακροβουνίου
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
 23. Έγκριση της πράξης: «EXCELLENCE IN PUBLIC SECTOR» (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007 – 2013» – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου, οικονομικού έτους 2012.
 24. Έγκριση μελέτης με τίτλο:” ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ”  (αρ. μελ.: 1076/2011)
 25. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έγου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟ” Αρ. Μελ. 1027/2011.
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ” (αρ. μελ.: 1058/2011).
 27. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ».
 28. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΕΩΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ».
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ».
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” (αρ. μελ.: 1031/2009).
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ”  (αρ. μελ.: 1011/2009)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλλαβής του έργου: “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” (Αρ. Μελ . 1020/2010)
 33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΑΛΙΑ ΘΕΣΗ ΕΞΟΧΗΣ)» (Αρ. Μελ. 1033/2009).
 34. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αριθμ. Μελέτης 1036/2010 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ.
 35. Εξέταση της από 29-3-2012 αίτησης του κου Βασίλη Γαβριηλίδη για ανάκληση-κατάργηση της αρ. 385/2009 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ελευθερών
 36. Εξέταση αιτήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο