Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               Ελευθερούπολη, 04/03/2013
                                                                        Αριθμ. Πρωτ.  9121

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 8 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Λήψη πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο