Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 10.08.2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                           Ελευθερούπολη, 05/08/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                     Αριθμ.Πρωτ. 24057

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

                                                                      

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παγγαίου

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 10 Αυγούστου2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

  

Θέμα

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2016 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010)

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                                  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο