Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελευθερούπολη, 14-5-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                              Αριθ. Πρωτ.:         – 729
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες: Βασιλειάδου Μάλαμα
Τηλ. +30 25923 50013
Fax: +30 25923 50079
E-mail:  mvasileiadou@dimospaggaiou.gr

Προς:
Τους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές Τροφίμων Δήμου Παγγαίου

          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΝΠΔΔ <<ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ>> Δήμου Παγγαίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εμπορίας Τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ έτους 2013 να καταθέσουν τις προσφορές τους για είδη,  άρτου και ζαχαροπλαστείου, κρεοπωλείου, φρούτα και λαχανικά και καταψυγμένα λαχανικά σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 1029/2013 Μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών» μέχρι τις 22/05/2013 ημέρα Τετάρτη.

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (.doc)

2. Τιμολόγια Προσφορών (.doc)

3. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (.xls)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο