Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 14.08.2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Ελευθερούπολη, 07/08/2015

Αριθ. Πρωτ. : 24269


 


ΠΡΟΣ:


 1. Το Δήμαρχο Παγγαίου
 2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου
 3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την 14η Aυγούστου2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων B΄ τριμήνου 2015, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού Έτους 2015 & 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
 2. 19η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παγγαίου
 3. Έγκριση γενομένων δαπανών για την φιλοξενία των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων και μελών Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογικών τμημάτων του Δήμου στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (Παράθεση Εδεσμάτων)
 4. Καθορισμός ανώτατου ύψους Προϋπολογισμού Εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου Παγγαίου, για το Οικονομικό Έτος 2016
 5. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου για το οικονομικό έτος 2016
 6. Ορισμός Επιτροπής Καθορισμού και Ελέγχου απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
 7. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99»
 8. Αίτημα της Τζιτζιμπάση Νεραντζούλας του Πέτρου για διαγραφή τελών χρήσης πεζοδρομίων από Βεβαιωμένο Χρηματικό Κατάλογο
 9. Επιστροφή χρημάτων για γεώτρηση, η οποία βρίσκεται σε ιδιωτικό αγροτεμάχιο

10.Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου

11.Έκδοση Αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

12.Έγκριση της αριθ. 34/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του ΝΠΔΔ “Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”»

13.Έγκριση της αριθ. 38/2015 Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» με θέμα «Έγκριση απολογισμού ΝΠΔΔ “Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου” Οικονομικού Έτους 2014»

14.Έγκριση της αριθ. 39/2015 Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα)»

15.Ανάκληση της αριθ. 287/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 19343/17-7-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης

16.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (Προϋπολογισμός 3.500.000,00€ Αρ. μελέτης 1010/2011)

17.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου Παραλαβής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 1086/ 2013, Πιστώσεις ΣΑΤΑ, Προϋπολογισμός: 12.500,00€ Ανάδοχος: Γεωργιάδης Ε.Ε.)

18.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικής οδού στη Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα” (Αρ. Μελ. 1014/2013, Πιστώσεις LEADER, Προϋπολογισμός: 150.000,00€ Ανάδοχος: ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)

19.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων κεντρικής οδού στη Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα” (Αρ. Μελ. 1014/2013, Πιστώσεις LEADER, Προϋπολογισμός: 150.000,00€ Ανάδοχος: ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.)

20.Εξέταση αίτησης του κ. Μπάρτζου, κατοίκου Μεσορόπης Παγγαίου, περί διόρθωσης τοπογραφικού διαγράμματος συμβολαίου που συντάχθηκε μεταξύ του ιδίου και του τέως Δήμου Πιερέων

21.Εξέταση αιτήσεως για την κατασκευή στεγάστρου επί της πλατείας Β. Νάτσιου – Αναψυκτήριο “Πλάτανος” στην Ελευθερούπολη

22.Τροποποίηση της αριθ. 366/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περι «Παροχής θετικής γνώμης για επισκευές σε ρυμοτομούμενο τμήμα ακινήτου που βρίσκεται στο Παλαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου»

23.Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη Μεσορόπη του Δήμου Παγγαίου (Ευρισκόμενου παρά την κεντρική πλατεία 20τμ περίπου)

24.Έγκριση της με αριθ. 1048/2015 μελέτης “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

25.Εξέταση της από 27/01/2015 αίτησης του προέδρου της Τ.Κ. Κηπίων κ. Πατέρα Εμμανουήλ που συνοδεύεται από σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, για κοπή 48 κυπαρισσιών στα νεκροταφεία του οικισμού των Κηπιών λόγω νέας διαμόρφωσης του χώρου τους

26.Εξέταση της από 31/07/2015 αίτησης της υλοτομικής εταιρίας “Κ. Φεσίδης – Α. Αθανασάκης” με έδρα τους Αντφιλίππους για υλοτόμηση του δημοτικού δάσους Αντιφιλίππων

27.Εξέταση της αίτησης του κ. Στογιάννη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Τ.Κ. Ελαιοχωρίου για διαγραφή τελών βόσκησης παρελθόντων ετών

28.Τροποποίηση της αριθ. 313/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν των αριθ. πρωτ. 23528 & 23529/31-7-2015 αιτήσεων του αναδόχου

29.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχομένων διαθέσιμων τμημάτων των αγροτεμαχίων με αριθμούς 5029 εκτάσεως 205.23τμ – 5031 εκτάσεως 63.13τμ – 5032 εκτάσεως 358.75τμ στο Αγρόκτημα Νικήσιανης-Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου στην κα Παπαδοπούλου Αντωνία

30.Γνωμοδότηση για την παραχώρηση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχομένου διαθέσιμου αγροκτήματος με αριθ. 1488 εκτάσεως 630.00τμ στο Αγρόκτημα Αυλής του Δήμου Παγγαίου στον κ. Νικολαΐδη Κωνσταντίνο

31.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχομένου κοινόχρηστου τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 1179 εκτάσεως 10.000,00τμ στο Αγρόκτημα Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου στον κ Πουρσαϊτίδη Δημήτριο

32.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχομένου κοινόχρηστου τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 1148 εκτάσεως 3.517,28τμ στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κα Βουλγαρίδου Γλυκερία

33.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχόμενου κοινόχρηστου τμήματος αγροκτήματος με αριθ. 796 εμβαδού 5.002,018τμ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στην κα Βέλλη Αικατερίνη (Το εν λόγω αγρόκτημα προέρχεται από τον Αναδασμό Ποδοχωρίου 1971-73-75-76)

34.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχόμενου κοινόχρηστου τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 1522 εκτάσεως 10.000,00τμ στο Αγρόκτημα Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου στον κ Μηλιάδη Κωνσταντίνο

35.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχόμενου κοινόχρηστου τμήματος αγροκτήματος με αριθ. 3391 εμβαδού 8.146,011τμ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ Πασχάλογλου Χρήστο (Το εν λόγω αγρόκτημα προέρχεται από τη Συμπληρωματική Διανομή του έτους 1992-1998)

36.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχόμενων κοινόχρηστων τμημάτων των αγροτεμαχίων με αριθμούς 269 & 599 εκτάσεων 1561.80τμ & 3657.91τμ αντίστοιχα στο Αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στην κα Παρασκευή Νικολάου

37.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχόμενου κοινόχρηστου τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 92 εκτάσεως 524.00τμ το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης του Δήμου Παγγαίου στον κ Πατσιά Αθανάσιο και στην κα Δημητροπούλου-Πατσιά Αναστασία

38.Γνωμοδότηση για την εξαγορά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, κατεχόμενων κοινόχρηστων τμημάτων των αγροτεμαχίων με αριθ. 69-663-665 εκτάσεων 516.65τμ-4794.59τμ-2015.68τμ-2529.32τμ & 1455.35τμ τα οποία βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης του Δήμου Παγγαίου στον κ Λακατή Παναγιώτη για τα με αριθ. 69-663 στον κ Λακατή Γεώργιο, για το με αριθ. 663 στον κ Λακατή Νικόλαο, για τα με αριθ. 663 & 665 κοινοχρήστων τμημάτων

39.Αίτηση για παραχώρηση χρήσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχωρίου του ευρύτερου χώρου του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παλαιοχωρίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο