Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 15.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ελευθερούπολη, 08/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                       Αρ. Πρωτ.:          27834
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Πληρ.: Πιπέρη Ευαγγελία
Τηλ.    2592 3 50012

                                                                                                                      ΠΡΟΣ:
                                                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, την  15 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας των Δημοτικών Σχολείων Ποδοχωρίου και Οφρυνίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν μαθήματα εκμάθησης της Αλβανικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας έξι (6) έως δεκατεσσάρων (14) ετών.

                        

Ελευθερούπολη,    08/09/2015

Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο