Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07.10.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                                                                                              Ελευθερούπολη 03/10/2014
Αριθμ. Πρωτ. 36669

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

 Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 07η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) του ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ που βρίσκεται στον ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ της Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 3ο 

Χορήγηση ή μη παράτησης προέγκρισης για ίδρυση επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ) του ΑΓΑΝΙΚΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΜΑΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 4ο 

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα  ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

 

Θέμα 5ο 

Έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου στην Τ.Κ. ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ  


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο