Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23.01.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                     Ελευθερούπολη, 19/01/2012
                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 2154

                                                                                                                
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, την 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου (απολογισμός δωδεκαμήνου) οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού Έργων (για τη διενέργεια πρόχειρου & ανοικτού διαγωνισμού) για το έτος 2012

Θέμα 3ο

Περί επαναδημοπράτησης  του έργου  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (αρ. μελ. 1010/2011)

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου  «Διαπλάτυνση δρόμου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί» προϋπολογισμού 860.000,00€ (αριθμ. μελέτης 1008/2011) και επαναδημοπράτησή του

Θέμα 5ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ»   Αρ. μελέτης 1016/2011, Προϋπολογισμός 56.804,45€, πιστώσεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΣΑΤΑ

Θέμα 6ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΥΛΗΣ»  – Αρ. μελέτης 1001/2011, Προϋπολογισμός 248.601,34€, πιστώσεις του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013

Θέμα 7ο

Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ»   Αρ. μελέτης 1002/2011, Προϋπολογισμός 372.100,84€, πιστώσεις του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Θέμα 8ο

Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων:

Α. Ανακοπής και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ΄αριθμ. 29906/2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μον. Πρωτ. Αθηνών εναντίον της εταιρείας ΄΄ΕΛΙΤ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.΄΄

Β. Μηνύσεως κατά του διαχειριστή της ως άνω Ε.Π.Ε. και κατά παντός υπευθύνου για πλαστογραφία μετά χρήσεως, υπεξαγωγή εγγράφων, αντιποίηση αρχής και κάθε άλλη παράνομη πράξη

Θέμα 9ο

Άσκηση ενδίκων μέσων οκτώ (8) αιτήσεων ακυρώσεως κατόπιν της υπ΄αριθμ. 33/2011 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (πρόστιμα αυθαιρέτων από την Πολεοδομία για τους Aμμολόφους)

Θέμα 10ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Παγγαίου και Αναστάσιου Κακουλίδη (υπ΄αριθμ. καταθέσεως ΑΓ 581/2010 αγωγής στο Μον. Διοικ. Πρωτ. Καβάλας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο