Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ελευθερούπολη, 25/07/2014
Αριθμ. Πρωτ.
29056

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 31 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (8 δόσεις)

Θέμα 3ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (9 δόσεις)

Θέμα 4ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (2 δόσεις)

Θέμα 5ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 6ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ (10 δόσεις)

Θέμα 7ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΕΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (5 δόσεις)

Θέμα 8ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΡΥΖΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (8 δόσεις)

Θέμα 9ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΖΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (3 δόσεις)

Θέμα 10ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΡΟΥΜΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 11ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του ΑΒΡΑΑΜ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 12ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (15 δόσεις)

Θέμα 13ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΑΡΡΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (16 δόσεις)

Θέμα 14ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΕΛΕΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (4 δόσεις)

Θέμα 15ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (5 δόσεις)

Θέμα 16ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ (3 δόσεις)

Θέμα 17ο

Περί έγκρισης Πρακτικών ΙΙ & ΙΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών» (αρ. μελ. 1004/2013)

Θέμα 18ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και εξέτασης των κατατεθεισών ενστάσεων επ’ αυτού

Θέμα 19ο

Περί έγκρισης Πρακτικού Ι του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»

Θέμα 20ο

Περί έγκρισης Πρακτικών Ι & ΙΙ διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο