Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                Ελευθερούπολη, 25/11/2015
Αριθμ. Πρωτ.  37179

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου
Θέμα 3ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Παγγαίου
Θέμα 4ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο ΄΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄ (αρ. μελέτης 1035/2015)
Θέμα 5ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ »
Θέμα 6ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική Μελέτη για την προσωρινή οριοθέτηση (άρθρο 5, παράγραφος 2 του Νόμου 4258/2004, ΦΕΚ 94 Α΄/ 14.04.2014) τμήματος του ρέματος που διέρχεται μεταξύ των τεμαχίων 263 και 265, Ο.Τ. 42 της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο