Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30.01.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 26/01/2015
Αριθμ. Πρωτ. 1726

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 30 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρεώσεων έτους 2014

Θέμα 3ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 4ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός γραφείων για το 2015» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 5ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός γραφείων για το 2015»

Θέμα 6ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Θέμα 7ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου»

Θέμα 8ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων»

Θέμα 9ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης»

Θέμα 10ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 11ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Θέμα 12ο

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Θέμα 13ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Σιδηροχωρίου», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 14ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ν. Περάμου», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 15ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Οφρυνίου», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 16ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ορφανίου», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 17ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Νικήσιανης», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 18ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Μουσθένης», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 19ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Κάριανης», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 20ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 21ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ελευθερών», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 22ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ελαιοχωρίου», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 23ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Δωματίων», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 24ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Γεωργιανής», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 25ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Γαληψού», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 26ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Αμισιανών», πρ/σμού 5.000,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

 {backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο