Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 24/03/2016
Αριθμ. Πρωτ.  6306

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 28 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016
Θέμα 3ο Ανάκληση της αριθμ. 67/2016 (Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παλιού δημοτικού Σχολείου Σιδηροχωρίου για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου», πρ/σμου δαπάνης 1.755,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 4ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παλιού δημοτικού Σχολείου Σιδηροχωρίου για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου», πρ/σμου δαπάνης 1.755,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 5ο Περί έγκρισης του Πρακτικού Ι διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 6ο Συμπλήρωση της αριθμ. 21/2016 (4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο