Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28.01.2016 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                        Ελευθερούπολη, 28/01/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                              Αριθμ. Πρωτ. 1890

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 εδ γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14.00 για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

– Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησή του θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι αφορά επαναληπτική διαδικασία του διαγωνισμού και επειδή η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα και ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου, όπου οι ανάγκες του δήμου στην αποκομιδή είναι μεγάλες, θα πρέπει να υπάρχει έγκαιρη οργάνωση στον τομέα αυτών.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο