Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28.01.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 24/01/2014
Αριθμ. Πρωτ.
2570

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 28 Ιανουαρίου2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων έτους 2013

Θέμα 3ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 4ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. 694β & 736α αγροτεμαχίων, έκτασης 3.875τ.μ. & 2.500τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται στην θέση «Αποβάθρα» της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηρακλείτσας

Θέμα 5ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καφενείο) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ηρακλείτσας

Θέμα 6ο

Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ» (αρ. μελ. 1081/2013)

Θέμα 7ο

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ] για το έτος 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο