Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 23/10/2015
Αριθμ. Πρωτ.  33698

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί εκτελέσεως του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ», πρ/σμού δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 3ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 662/15)
Θέμα 4ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 665/15)
Θέμα 5ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 666/15)
Θέμα 6ο Άσκηση ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής ενώπιον της Β΄ Ειδικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κατά της αριθμ. 24372/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο