Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27.06.2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 23/06/2014
Αριθμ. Πρωτ. 24390

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (15 δόσεις)

Θέμα 3ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΠΑΡΟΥΧΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 4ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (15 δόσεις)

Θέμα 5ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (24 δόσεις)

Θέμα 6ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 7ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 8ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (12 δόσεις)

Θέμα 9ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 10ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΒΡΥΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (3 δόσεις)

Θέμα 11ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΙΟΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (19 δόσεις)

Θέμα 12ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΑΡΡΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (20 δόσεις)

Θέμα 13ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (20 δόσεις)

Θέμα 14ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΤΥΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (15 δόσεις)

Θέμα 15ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 16ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΡΥΖΑ ΓΙΑΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (6 δόσεις)

Θέμα 17ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΑΔΑΛΙΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 18ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΑΦΑΛΗ ΑΓΛΑΪΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (3 δόσεις)

Θέμα 19ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΟΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (3 δόσεις)

Θέμα 20ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, της Ε.ΒΙ.ΞΥΛ.Α.Ε (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 21ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΚΑΜΠΟΥΡΟΜΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (2 & 7 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 22ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (8 δόσεις)

Θέμα 23ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΕΛΕΝΤΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 24ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (4 δόσεις)

Θέμα 25ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ (16 δόσεις)

Θέμα 26ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (5 δόσεις)

Θέμα 27ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΔΕΛΗΦΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (5 δόσεις)

Θέμα 28ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (20 δόσεις)

Θέμα 29ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 30ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 31ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 32ο

Περί έγκρισης Πρακτικών ΙΙ & ΙΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού ακτών» (αρ. μελ. 1004/2013)

Θέμα 33ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 34/14)

Θέμα 34ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 356/14)

Θέμα 35ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε. Πιερέων» πρ/σμού 7.000,00€ από πιστώσεις Πυροπροστασίας 2014

Θέμα 36ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε. Ελευθερούπολης» πρ/σμού 7.000,00€ από πιστώσεις Πυροπροστασίας 2014

Θέμα 37ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε. Παγγαίου» πρ/σμού 7.000,00€ από πιστώσεις Πυροπροστασίας 2014

Θέμα 38ο

Περί εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση χωμάτινων οδών πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις Δ.Ε. Ελευθερών» πρ/σμού 7.000,00€ από πιστώσεις Πυροπροστασίας 2014

Θέμα 39ο

Περί ανάκλησης-ακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Πλακοστρώσεις στην Ελευθερούπολη»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση 27.06.2014 (.pdf)

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο