Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27.02.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 20/02/2015
Αριθμ. Πρωτ. 4606

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 27 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 665 αγροτεμαχίου έκτασης 34,00τ.μ.αγροκτήματος Γαληψού της Τοπικής Κοινότητας Γαληψού
Θέμα 3ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 204 αγροτεμαχίου, έκτασης 26.849τ.μ. αγροκτήματος Κάριανης της Τοπικής Κοινότητας Κάριανης
Θέμα 4ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού αμπελώνα 5.000τ.μ. από το αριθμ. 2102 ρέμα κοινό αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών
Θέμα 5ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 971 αγροτεμαχίου, έκτασης 21.812τ.μ. αγροκτήματος Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου
Θέμα 6ο Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση σχετικών εγγράφων που αφορούν τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά οφειλετών του Δήμου Παγγαίου
Θέμα 7ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο