Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 18/09/2015
Αριθμ. Πρωτ.  29202

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τον Δήμο Παγγαίου έτους 2015» και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 3ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 424/14)
Θέμα 4ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 425/14)
Θέμα 5ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 6ο Περί εκτελέσεως του έργου «Παρεμβάσεις στους βοηθητικούς χώρους (WC κλπ.) Δημοτικού Σχολείου Ελευθερών», πρ/σμού δαπάνης 12.483,33€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων
Θέμα 7ο Περί εκτελέσεως του έργου «Παρεμβάσεις στους βοηθητικούς χώρους (WC κλπ.) Νηπιαγωγείου Ν. Ηρακλείτσας», πρ/σμού δαπάνης 4.000,00€ με Φ.Π.Α. από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων
Θέμα 8ο Περί εκτελέσεως του έργου «Ανακατασκευή τμήματος ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού εντός του οικισμού Νικήσιανης», πρ/σμού δαπάνης 12.608,36€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα  
Θέμα 9ο Ανάκληση της αριθμ. 203/2015 [Διατύπωση γνώμης περί διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΛΙΒΑΔΙ΄΄ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19935/01.07.2015 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου μελετητή ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ] απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 10ο Διατύπωση γνώμης περί διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΛΙΒΑΔΙ΄΄ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 11ο Ορθή επανάληψης της αριθμ. 240/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εξέτασης κατατεθεισών ενστάσεων της εταιρίας ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΕΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ»
Θέμα 12ο Αποδοχή δωρεάς γεωργικού ελκυστήρα (ZETOR, ΑΜ 56055) από ιδιώτη στον Δήμο Παγγαίου
Θέμα 13ο Περί τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 35913/26.09.2014 σύμβασης μεταξύ Δήμου Παγγαίου και του Κυριαζή Τριαντάφυλλου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελέτης 1008/2014), λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 13% σε 23%
Θέμα 14ο Περί τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 17264/16.06.2015 σύμβασης μεταξύ Δήμου Παγγαίου και της ΣΚΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (αρ. μελέτης 1042/2015), λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 13% σε 23%
Θέμα 15ο Περί τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 17787/18.06.2015 σύμβασης μεταξύ Δήμου Παγγαίου και της ΑΦΟΙ ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ Ο.Ε. για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (αρ. μελέτης 1042/2015), λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 13% σε 23%  
Θέμα 16ο Περί τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 17448/17.06.2015 σύμβασης μεταξύ Δήμου Παγγαίου και της ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (αρ. μελέτης 1062/2014), λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 13% σε 23%  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο