Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23.03.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 18/03/2015
Αριθμ. Πρωτ.  6783

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 101/15)
Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. αγροτεμαχίων α) 100, έκτασης 15.829,45τ.μ. επί του συνολικού εμβαδού των 28.837τ.μ. και β) 101, έκτασης 3.021,57τ.μ. επί συνολικού εμβαδού των 3.447,19τμ, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κοκκινοχώματος της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος
Θέμα 4ο Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ»
Θέμα 5ο Περί έγκρισης του Πρακτικού Ι διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης» και εξέταση των κατατεθεισών ενστάσεων επ΄ αυτού
Θέμα 6ο Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
Θέμα 7ο Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
Θέμα 8ο Περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο