Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 17/12/2015
Αριθμ. Πρωτ.  39749

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Παγγαίου»
Θέμα 3ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Παγγαίου»
Θέμα 4ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου Παγγαίου»
Θέμα 5ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ενεργειακή μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου Παγγαίου»
Θέμα 6ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΕΛΚΟ ΤΗΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ»
Θέμα 7ο Έγκριση δαπάνης πιστώσεων πολυετών δαπανών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017»
Θέμα 8ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017»
Θέμα 9ο Έγκριση δαπάνης πιστώσεων πολυετών δαπανών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 10ο Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο