Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20.01.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 16/01/2015
Αριθμ. Πρωτ.  1155

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 389 αγροτεμαχίου έκτασης 18.875τ.μ. αγροκτήματος Ακροποτάμου της Τοπικής Κοινότητας Ακροποτάμου

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 940 αγροτεμαχίου έκτασης 16.225τ.μ. αγροκτήματος Ποδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου

Θέμα 3ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 204 αγροτεμαχίου έκτασης 26.849τ.μ. αγροκτήματος Κάριανης της Τοπικής Κοινότητας Κάριανης

Θέμα 4ο

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του των αριθμ. 342, 343 & 971 αγροτεμαχίων έκτασης 2.375τ.μ., 3.562τ.μ. & 21.812τ.μ. αντίστοιχα, αγροκτήματος Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου

Θέμα 5ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση πρώην  αιρετών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο