Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 13/11/2014
Αριθμ. Πρωτ.  40877

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 17 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00πμ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Περί έγκρισης του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 στον Δήμο Παγγαίου (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρώην Δ. Πιερέων)»
Θέμα 3ο Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής από τον Δήμο Παγγαίου στην ποινική δίκη εναντίον των Τσαμπάνη Δημητρίου και λοιπών 
Θέμα 4ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ορφανού
Θέμα 5ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 389 αγροτεμαχίου έκτασης 18.875τ.μ. αγροκτήματος Ακροποτάμου της Τοπικής Κοινότητας Ακροποτάμου
Θέμα 6ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 940 αγροτεμαχίου έκτασης 16.225τ.μ. αγροκτήματος Ποδοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου
Θέμα 7ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. Α64-204 αγροτεμαχίου έκτασης 26.849τ.μ. αγροκτήματος Κάριανης της Τοπικής Κοινότητας Κάριανης
Θέμα 8ο Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθμ. 342, 343 & Δ31-971 αγροτεμαχίων έκτασης 2.375τ.μ., 3.562τ.μ. & 21.812τ.μ. αντίστοιχα, αγροκτήματος Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 


Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο