Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.03.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                Ελευθερούπολη, 09/03/2016 
 Αριθμ. Πρωτ.  5157

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 17 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016
Θέμα 3ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Θέμα 4ο Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή δημοπρασίας  της υπηρεσίας  με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Θέμα 5ο Έγκριση ή μη επειγουσών πρόσθετων εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3669/2008
Θέμα 6ο Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις οδοποιίας στην Δ.Κ. Νικήσιανης»
Θέμα 7ο Περί εκτελέσεως του έργου «Αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου ΔΑΚΕ», προϋπ/σμού δαπάνης 12.500,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα
Θέμα 8ο Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παλιού δημοτικού Σχολείου Σιδηροχωρίου για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου», πρ/σμου δαπάνης 1.755,00€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο