Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16.12.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 11/12/2014
Αριθμ. Πρωτ. 43686

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Έλεγχος δικαιολογητικών 1ου μειοδότη εν όψει της υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ»
Θέμα 3ο Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης [άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α] για το έτος 2015
Θέμα 4ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων (για τη διενέργεια πρόχειρου & ανοικτού διαγωνισμού) για το έτος 2015
Θέμα 5ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση πρώην αιρετών
Θέμα 6ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (1 & 5 δόσεις αντίστοιχα)
Θέμα 7ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΜΑΛΑΚΟΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 8ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 9ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΝΕΓΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 10ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΑΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (6 δόσεις)
Θέμα 11ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 12ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (9 δόσεις)
Θέμα 13ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΓΚΑΤΖΕΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 14ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 15ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ (7 δόσεις)
Θέμα 16ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΠΛΙΑΚΑ ΒΥΡΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 17ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΜΑΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 18ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 19ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΑΙΜΟΥΧΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (12 δόσεις)
Θέμα 20ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΠΑΠΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (4 δόσεις)
Θέμα 21ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΕΡΙΚΛΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 22ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΕΡΕΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 23ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΙΑΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (58 δόσεις)
Θέμα 24ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΕΡΙΚΛΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 25ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΑΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 26ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΑΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ (4 δόσεις)
Θέμα 27ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 28ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 29ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΟΥΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 30ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΓΚΑΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΡΣΑΜΗ (7 δόσεις)
Θέμα 31ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (1 & 6 δόσεις αντίστοιχα)
Θέμα 32ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 33ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 34ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 35ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε (24 δόσεις)
Θέμα 36ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΣΑΚΥΡΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (17 δόσεις)
Θέμα 37ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΑΣΗ του ΗΛΙΑ (2 & 6 δόσεις αντίστοιχα)
Θέμα 38ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΦΩΤΙΑΔΗ ΘΩΜΑ του ΦΩΤΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 39ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1 & 5 δόσεις αντίστοιχα)
Θέμα 40ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) για τις ανάγκες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Κατεβάστε το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο