Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 09/11/2015
Αριθμ. Πρωτ.  35352

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Σύνταξη του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Παγγαίου έτους 2016» και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 3ο Προσαρμογή του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2016, στις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου γραφείων – αποδυτηρίων, εμβαδού 55,42τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου που βρίσκεται στο ΚΧ 42Β και ΟΤ 43Β στην Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο