Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 08/10/2015
Αριθμ. Πρωτ.  31648

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 13 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ENACT Α.Ε.», υποβληθείσα προς την Ο.Ε. του Δήμου Παγγαίου, κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 3ο

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Τεχνική μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου Κοινοτικού Δάσους της Τ.Κ. Αντιφιλίππων Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 5ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Χαρτογράφηση Δημοτικών Δασών Δήμου Παγγαίου»

Θέμα 6ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση αιρετού 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο