Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

Ελευθερούπολη, 08/05/2015
Αριθμ. Πρωτ.  11650

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 316/15)

Θέμα 3ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 317/15)

Θέμα 4ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 320/15)

Θέμα 5ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 324/15)

Θέμα 6ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 325/15)

Θέμα 7ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 326/15)

Θέμα 8ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 327/15)

Θέμα 9ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 328/15)

Θέμα 10ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 329/15)

Θέμα 11ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 330/15)

Θέμα 12ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 331/15)

Θέμα 13ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 332/15)

Θέμα 14ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 333/15)

Θέμα 15ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 334/15)

Θέμα 16ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 335/15)

Θέμα 17ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 336/15)

Θέμα 18ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 337/15)

Θέμα 19ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού Ι διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ» και εξέταση της κατατεθείσας ένστασης επ’ αυτού

Θέμα 20ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού Ι διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» και εξέταση της κατατεθείσας ένστασης επ’ αυτού

Θέμα 21ο

Περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΩΛΗΑΣ – ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ»

Θέμα 22ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση πρώην αιρετού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Συνημμένα Αρχεία:

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο