Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12.04.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 08/04/2016
Αριθμ. Πρωτ.  7634

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016
Θέμα 3ο Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές στο Δημοτικό Μέγαρο Ελευθερούπολης» (αρ. μελ. 1014/2016)
Θέμα 4ο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Παγγαίου έως την υπογραφή της σύμβασης του ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης 1069/2015», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/10)
Θέμα 5ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7462/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας «Φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό», στην Κοτσαμπασάκος Ιωάννης Συστεγασμένα Φαρμακεία Π. Κοτσαμπασακος, Ι. Κοτσαμπασάκος Ο.Ε, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 6ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7463//2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης προμήθειας «Ειδών οικιακής χρήσης», στον Νικόλαο Χωλίδη, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 7ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7464/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Υπηρεσίες μίσθωσης υπεραστικών λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων πολιτών τρίτων χωρών από το Δήμο Παγγαίου στο Δήμο Ιωαννίνων » , στον Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας Μονοπρόσωπη Α.Ε. Τουριστικού Τομέα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
Θέμα 8ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7465/2016 Απόφασης Δημάρχου περί απ΄ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Υπηρεσία Καθαριότητας και συναφών υπηρεσιών», στην Νικόλαο Νικολαϊδη CLEANINGSERVICES Νικόλαος Νικολαϊδης & ΣΙΑ Ο.Ε. Καθαρισμοί Απολυμάνσεις Γενικές Κατασκευαστικές εργασίες & Είδη Καθαριότητας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο