Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08.02.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    

Ελευθερούπολη, 08/02/2013
Αριθμ. Πρωτ.  4553

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 9:00π.μ.για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την κοπή και διάθεση δένδρων λεύκης για ξυλεία   

Θέμα 3ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 98/2013 Απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010

 

Θέμα 4ο

Διάθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Παγγαίου στη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για τη διενέργεια διαγωνισμού δύο (2) έργων

 

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄΄WATER MANAGEMENT INTERVENTIONS/WAMI΄΄ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2007-2013

 

Θέμα 6ο

Περί επανέγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»   (αρ. μελ. 1067/ 2012)

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ»   (αρ. μελ. 1070/ 2011)

Θέμα 8ο

Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση της δασικής θέσης ΄΄Λιβάδι΄΄ Νικήσιανης Δ. Παγγαίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο