Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07.07.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                Ελευθερούπολη, 03/07/2015
Αριθμ. Πρωτ.  20273

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 07 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Διατύπωση γνώμης περί διάλυσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΙΒΑΔΙ”΄ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19935/01.07.2015 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου μελετητή ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θέμα 3ο Διατύπωση γνώμης περί διάλυσης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19185/25.06.2015 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου εταιρείας ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Σ. ΜΙΧ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Θέμα 4ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 98/15)
Θέμα 5ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 324/15)
Θέμα 6ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 325/15)
Θέμα 7ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 326/15)
Θέμα 8ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 327/15)
Θέμα 9ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 328/15)
Θέμα 10ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 329/15)
Θέμα 11ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 330/15)
Θέμα 12ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 331/15)
Θέμα 13ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 332/15)
Θέμα 14ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 333/15)
Θέμα 15ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 334/15)
Θέμα 16ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 335/15)
Θέμα 17ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 336/15)
Θέμα 18ο Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 (ΑΑΥ 337/15)
Θέμα 19ο Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) εμβαδού 99,60τ.μ. που βρίσκεται επί του αριθμ. 1057 αγροτεμαχίου αναδασμού Πλατανοτόπου, στη θέση ΚΑΪΝΑΚΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου
Θέμα 20ο Ανάκληση της αριθμ. 503/2014 [Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ»] απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 21ο Ανάκληση της αριθμ. 97/2015 [Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ»] απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 22ο Περί ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πρόσκληση 07.07.2015 (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο