Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06.04.2016 – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 06/04/2016
Αριθμ. Πρωτ.   7459

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

    

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 εδ. γ΄του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στην Ελευθερούπολη σήμερα την 06η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

1-          Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος κωδικού  του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2016 του Δ. Παγγαίου

 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου «αμέσως και σπουδαίως».

Είναι απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, διότι αποφασίστηκε με απόφαση του Δ.Σ.  η άμεση μετακίνηση των προσφύγων που φιλοξενούνται στο Κλειστό Γυμναστήριο Ελευθερούπολης και επομένως θα πρέπει η ψηφιστεί η σχετική πίστωση και παράλληλα να τακτοποιηθούν οι όποιες εκκρεμότητες από την έως τώρα παραμονή τους.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο