Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05.10.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελευθερούπολη, 01/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. 30857

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 05 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Περί εκτελέσεως του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ», πρ/σμού δαπάνης 12.500€ με Φ.Π.Α. από Τακτικά Έσοδα

Θέμα 3ο

Έγκριση δαπάνης πιστώσεων πολυετών δαπανών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2016-2017)»

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (2016-2017)»

Θέμα 5ο

Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ENACT Α.Ε.», υποβληθείσα προς την Ο.Ε. του Δήμου Παγγαίου, κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 6ο

Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο “«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης  4.022.100,00 €  (Αρ. Μελ. 1007/2013)

Θέμα 7ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του κτιρίου γραφείων-αποδυτηρίων, εμβαδού 55,42τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου που βρίσκεται στο ΚΧ  42Β και ΟΤ 43Β στην Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο