Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05.03.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ελευθερούπολη, 28/02/2014
                Αριθμ. Πρωτ.
7791

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 05 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 2ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 (ΑΑΥ 47/14)

Θέμα 3ο

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2011

Θέμα 4ο

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2012

Θέμα 5ο

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2013

Θέμα 6ο

Ανάκληση της αριθμ. 358/2013 [Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού της επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ» (αρ. μελ. 1077/2012)] απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 7ο

Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 8ο

Περί εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή τριγωνικής τάφρου δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Γεωργιανής», προϋπ/σμού δαπάνης 7.200,00€ με Φ.Π.Α. από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Θέμα 9ο

Περί ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Θέμα 10ο

Εξέταση κατατεθεισών ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Θέμα 11ο

Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθμ. 618 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αμισιανών, έκτασης 20.500τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Αμισιανών

Θέμα 12ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αμπελώνα 5.000τ.μ. από το αριθμ. 2102 κοινό αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο