Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                Ελευθερούπολη, 31/07/2015
Αριθμ. Πρωτ.  23555

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 04 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2015 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του Γεώργιου Παπαδόπουλο (αποζημίωση για υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο συνιδιοκτησίας με τη σύζυγό του Στρατηλάτη Σωτηρία)
Θέμα 3ο Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του Κυριάκου Χατζηκοσμίδη (αποζημίωση για βλάβη στο αυτοκίνητό του λόγω κακής συντήρησης του οδοστρώματος δημοτικής οδού)
Θέμα 4ο Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της Όλγας Σαχινίδου (αποζημίωση για βλάβη στο αυτοκίνητό της λόγω παραλείψεως αντικατάστασης καταστραφέντων σημάτων)
Θέμα 5ο Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του Σάββα Χαϊτίδη (αποζημίωση για φθορές στο αυτοκίνητό του από αιχμηρό αντικείμενο κατά την καθαριότητα οδοστρώματος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Συνημμμένα Αρχεία:

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο