Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04.08.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

                                Ελευθερούπολη, 31/07/201 4
Αριθμ. Πρωτ.  29926

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 04 Αυγούστου 2014 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου
Θέμα 2ο Εξέταση κατατεθεισών ενστάσεων  κατά του Πρακτικού ΙV της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος Δημόσιων Κτιρίων»
Θέμα 3ο Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
Θέμα 4ο Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ»
Θέμα 5ο Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ»
Θέμα 6ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΒΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ(2 δόσεις)
Θέμα 7ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (3 δόσεις)
Θέμα 8ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΕΛΙΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (11 δόσεις)
Θέμα 9ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΣΑΡΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (3 δόσεις)
Θέμα 10ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΠΑΤΕΡΑ ΙΑΣΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ (7 δόσεις)
Θέμα 11ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (3 δόσεις)
Θέμα 12ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΑΝΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (8 δόσεις)
Θέμα 13ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.210, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΞΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 14ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (4 δόσεις)
Θέμα 15ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΠΟΔΟΓΟΡΙΑΝΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 16ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΗΜΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 17ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ του ΠΕΤΡΟΥ (3 δόσεις)
Θέμα 18ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΤΖΙΟΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ (10 δόσεις)
Θέμα 19ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 20ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΡΗΝΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ (12 δόσεις)
Θέμα 21ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΔΗΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 22ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΒΕΤΤΑ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΜΙΧΑΗΛ (2 δόσεις)
Θέμα 23ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΠΟΥΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (3 δόσεις)
Θέμα 24ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)
Θέμα 25ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της  ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (5 δόσεις)
Θέμα 26ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (6 δόσεις)
Θέμα 27ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΑΘΙΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2 δόσεις)
Θέμα 28ο Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΣΗΦ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Συνημμένο Αρχείο:

1. Πρόσκληση (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο